Historie

Het gebied Waterlooplein is voor het eerst omgedoopt tot Waterlooplein op 16 december 1883. De toenmalige leiders van Amsterdam kozen deze naam. Hoe het Waterlooplein aan haar naam komt is niet precies bekend, vele denken dat het een ode is aan strijders die vochten tegen Napoleon, andere koppelen het onderdeel Water en Looplein los van elkaar. Aan het eind van de 18e eeuw waren er namelijk geregeld problemen met het water rondom dit Amsterdamsstadsgebied. Het kwam dan ook vaak voor dat gebieden onder water kwamen te staan door stormen of hevige regenval. Mogelijk komt de naam daarom uit het overlopen van water, wat toendertijd veel voorkwam.

Tweede wereldoorlog

In het gebied GrootWaterloo en dus ook het Waterlooplein wonen en woonden vele Joodse gezinnen. Het is ook één van de redenen waarom het Joods Museum hier nu gevestigd is. Tijdens de tweede wereldoorlog veranderde de samenstelling drastisch. De Duiters kwamen binnenvallen en stripte de huizen voor het hout en het huisraad van de Joodse gezinnen. Hierdoor is ook veel historische documentatie verloren gegaan. Dit ging zelfs zover dat de meeste woningen na de tweede wereldoorlog niet meer bewoonbaar werden geacht. Veel is dan ook gesloopt en opnieuw bebouwd.

Na de tweede wereldoorlog

De veelal niet Joodse gemeenschap die overbleef na de tweede wereldoorlog bouwde het standsdeel weer langzaam op. Hierdoor is ook de handelsgeschiedenis en handelsgeest bewaard gebleven. Het heeft het Waterlooplein onderdeel van Grootwaterloo tot een trekpleister gemaakt, waar vele toeristen nog dagelijks te vinden zijn.